“El Congrés de l'Absolut”

Lluís Vila

 

 

“El Congrés de l'Absolut”
“El Congrés de l'Absolut”
“El Congrés de l'Absolut”
“El Congrés de l'Absolut”